29 538 Zorg en maatschappelijke ondersteuning

Nr. 119 MOTIE VAN DE LEDEN LEIJTEN EN VOORTMAN

Voorgesteld 12 oktober 2011

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende, dat de werkgevers en werknemers in de gezondheidszorg een FunctieWaardering Gezondheidszorg (FWG) hebben ontwikkeld, waarin gewerkt wordt met schalen waarin omschreven staat welke handelingen je mag doen en welke opleiding daarvoor is vereist;

constaterende, dat voor het werken bij kwetsbare mensen in de huishouding is vastgelegd in het kwaliteitsdocument (getekend door het ministerie van VWS, de koepel van gemeenten VNG en de werkgeversorganisaties in de thuiszorg) dat signaleren een onlosmakende taak is van dat werk en dat het werk daardoor valt in FWG 15;

constaterende, dat de Inspectie voor de Gezondheidszorg heeft geconstateerd dat het kwaliteitsdocument te weinig wordt toegepast en dat dit de kwaliteit van de hulp bij de huishoudelijke verzorging niet bevordert;

voorts constaterende, dat op vele plaatsen in Nederland mensen worden ontslagen als zij geen lager salaris accepteren, waarbij een lagere FWG wordt gehanteerd waardoor «signaleren» geen onderdeel meer is van het werk;

verzoekt de regering te bewerkstelligen dat omwille van de kwaliteit van de huishoudelijke verzorging en omwille van het behoud van de arbeidsvoorwaarden in de zorg, de loon- en kwaliteitsdumping in de thuiszorg een halt wordt toegeroepen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Leijten

Voortman

Naar boven