Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 04-10-2017 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Kamerstuk en heeft als identifier "kst-29517-134".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Datum van uitgifte 2017-10-02
Documentstatus Opgemaakt na onopgemaakt
Documenttitel Beleidsreactie Inspectierapport naar de stroomstoring van Amsterdam en omstreken van 17 januari 2017
Dossiernummer 29517
Dossiertitel Veiligheidsregio's
Identifier kst-29517-134
Indiener S.A. Blok
Ondernummer 134
Onderwerp Openbare orde en veiligheid | Rampen
Onderwerp Openbare orde en veiligheid | Politie, brandweer en hulpdiensten
Organisatietype staten generaal
Publicatiedatum 2017-10-04
Publicatienaam Kamerstuk
Publicerende organisatie Tweede Kamer der Staten-Generaal
Rubriek parlementair Kamerstuk
Taal nl
Titel Veiligheidsregio's; Brief regering; Beleidsreactie Inspectierapport naar de stroomstoring van Amsterdam en omstreken van 17 januari 2017
Type kamerstuk Brief
Vergaderjaar 2017-2018