29 502 Toekomstige ontwikkeling van de Nederlandse postsector

Nr. 145 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN ECONOMISCHE ZAKEN EN KLIMAAT

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 14 november 2017

Op 8 november heeft de vaste commissie voor Economische Zaken verzocht om een reactie op het bericht van 7 november jl. dat het postbedrijf Sandd zijn eigen kerstzegels gaat uitgeven. De vaste commissie heeft aangegeven deze reactie graag uiterlijk 15 november te ontvangen. Hierbij doe ik u mijn reactie toekomen.

In het persbericht van 7 november kondigt Sandd aan dat zij dit jaar een kerstzegel introduceert met een tarief van € 0,50ct. Deze zegel kan door consumenten en bedrijven gebruikt worden voor het versturen van kerstpost. De bezorging vindt plaats op 2 dagen per week.

De Postwet 2009 kent geen bepaling die het anderen dan de verlener van de universele postdienst (UPD) verbiedt postzegels uit te geven ter frankering van poststukken. Al langere tijd geven vrijwel alle lokale stadspostdiensten hun eigen zegels uit. Dit is wel aan regels gebonden: op grond van artikel 35 en 36 van de Postwet mag een postzegel slechts een afbeelding van de Koning dragen na diens goedkeuring; het is anderen dan de UPD verlener niet toegestaan de aanduiding NEDERLAND op zegels te gebruiken; en tenslotte moeten de zegels dusdanig onderscheidend zijn dat niet de indruk wordt gewekt dat deze een relatie hebben met of afkomstig zijn van de UPD verlener.

Wat betreft het prijsverschil tussen de kerstzegel van Sandd en de decemberzegel van PostNL is het volgende op te merken. In het persbericht kondigt Sandd aan dat het tarief voor de kerstzegel € 0,50ct bedraagt. Sandd geeft voorts aan dat dit tarief geboden kan worden door een efficiënte werkwijze en doordat bezorging plaatsvindt op 2 dagen per week. Het tarief van € 0,50ct ligt onder het decemberzegel tarief van € 0,73ct dat PostNL in 2017 zal hanteren. Hiervoor zijn onder andere de volgende verklaringen:

  • 1. Een belangrijk verschil betreft de bezorgfrequentie. Sandd geeft in haar persbericht aan dat bezorging 2 dagen per week zal plaatsvinden. PostNL heeft als UPD verlener de plicht om vijf dagen per week te bezorgen. Wel is het zo dat de regelgeving specifiek voor decemberpost ruimte laat voor een langere overkomstduur dan de 24 uur die geldt voor normale UPD post.

  • 2. Verder komt het tarief van de decemberzegel van PostNL tot stand op basis van de tariefregulering van de UPD. Daarbinnen valt een groot aantal andere postdiensten die PostNL verplicht dient aan te bieden tegen gereguleerde prijzen (via de gewone zegel en de kerstzegel betaalt een consument ook deels mee aan de relatief hoge kosten van de afhandeling en bezorging van internationale post en producten die in het buitenland zijn besteld). Sandd heeft geen wettelijke verplichtingen voor het aanbieden van (al dan niet rendabele) postdiensten. De prijsstelling die Sandd hanteert is een geheel vrije commerciële keuze.

  • 3. Een derde reden voor het prijsverschil is gelegen in het uitgebreidere collectienetwerk van PostNL. PostNL heeft een landelijk netwerk van straatbrievenbussen en postservicepunten1 waarmee zij moet voldoen aan de eisen uit de Postwet. Volgens Sandd kunnen consumenten op ruim 700 postpunten (DHL servicepunten en Blokker winkels) terecht voor hun kerstpost.

Overigens zijn er nog andere (regionale) postvervoerbedrijven (zoals Business Post, Cycloon fietskoeriers) die al langer eigen kerstpostzegels uitgeven tegen een tarief dat lager is dan dat van PostNL. Het aandeel van deze andere postvervoerbedrijven is minder dan 1% van het totaal aan kerstpost.

Op 30 augustus jl. heeft de Minister van Economische Zaken in reactie op Kamervragen van de leden Kuiken en Hijink over de plannen van het postbedrijf Sandd aangegeven, dat de interesse die Sandd heeft getoond voor de uitvoering van de universele postdienst zal worden betrokken bij het vervolg op de analyse van de toekomst van de postmarkt Aanhangsel Handelingen II 2016/17, nr. 2570). Ik zal u op korte termijn informeren hoe ik dit vervolg vorm zal geven.

De Staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat, M.C.G. Keijzer


X Noot
1

Begin 2017 waren dat ca. 17.000 straatbrievenbussen en ca. 1.800 postservicepunten.

Naar boven