Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 13-09-2023 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Kamerstuk en heeft als identifier "kst-29477-856".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Beleidsonderwerp Zorg en gezondheid | Geneesmiddelen en medische hulpmiddelen
Collectie officiële publicatie
Datum van uitgifte 2023-09-12
Documenttitel Motie van het lid Bushoff over het voorwaardelijk toelaten van geneesmiddelen totdat de effectiviteit in de praktijk is getest
Dossiernummer 29477
Dossiertitel Geneesmiddelenbeleid
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Identifier kst-29477-856
Indiener T.J. Bushoff
Maker Tweede Kamer der Staten-Generaal
Masterconfiguratie https://repository.officiele-overheidspublicaties.nl/MasterConfiguraties/MC-OEP-Kamerstuk-Web/1.3/xml/MC-OEP-Kamerstuk-Web.xml
Ondernummer 856
Organisatietype staten generaal
OVERHEIDop.documentStatus Opgemaakt na onopgemaakt
Publicatiedatum 2023-09-13
Publicatienaam Kamerstuk
Rubriek parlementair Kamerstuk
Taal nl
Titel Geneesmiddelenbeleid; Motie; Motie van het lid Bushoff over het voorwaardelijk toelaten van geneesmiddelen totdat de effectiviteit in de praktijk is getest
Type kamerstuk Motie
Vergaderjaar 2022-2023