29 477 Geneesmiddelenbeleid

Nr. 692 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN ECONOMISCHE ZAKEN EN KLIMAAT EN DE MINISTER VOOR MEDISCHE ZORG

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 18 december 2020

Op 6 augustus jl. informeerden wij uw Kamer over de voorgenomen lening aan InnoGenerics B.V., een Nederlands initiatief om de geneesmiddelenfabriek Apotex van het Indiase Aurobindo over te nemen (Kamerstuk 29 477, nr. 661). Hiertoe is met InnoGenerics op 5 augustus jl. een intentieovereenkomst getekend voor een lening van 6,7 miljoen euro van de ministeries van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) en Economische Zaken en Klimaat (EZK), elk voor de helft van dit bedrag.

De intentieovereenkomst vormde de basis voor de uitwerking van de exacte leningsvoorwaarden. Ook was goedkeuring van de Europese Commissie voor de lening vereist en dienden de onderhandelingen over Apotex tussen InnoGenerics en Aurobindo succesvol afgerond te zijn voordat we daadwerkelijk tot de lening aan InnoGenerics zouden kunnen overgaan. We hebben uw Kamer toegezegd te zullen informeren over de uitkomst, waar we met deze brief invulling aan geven.

We kunnen uw Kamer nu meedelen dat de leningsovereenkomst conform de intentieovereenkomst is afgerond. Daarbij zijn in ruil voor financiële steun met InnoGenerics diverse contractuele en governance-afspraken gemaakt, gericht op het borgen van de leveringszekerheid van generieke geneesmiddelen. Ook heeft de Europese Commissie inmiddels haar goedkeuring aan de lening verleend en heeft de Zuid-Hollandse ontwikkelingsmaatschappij InnovationQuarter namens de Staat de lening aan InnoGenerics verstrekt. InnovationQuarter zal de lening ook beheren. Tenslotte heeft InnoGenerics op 10 december jl. de Apotex-fabriek overgenomen van Aurobindo.

Daarmee is de overname van de geneesmiddelenfabriek een feit. Het behoud van de grootste generieke geneesmiddelenfabriek van Nederland achten wij van groot belang voor de leveringszekerheid van generieke medicijnen.

De Staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat, M.C.G. Keijzer

De Minister voor Medische Zorg, T. van Ark

Naar boven