Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2018-201929477 nr. 566

29 477 Geneesmiddelenbeleid

Nr. 566 BRIEF VAN DE MINISTER VOOR MEDISCHE ZORG

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 29 maart 2019

In de loop van het EU onderzoek1 naar geneesmiddelen waarin de werkzame grondstoffen sartanen zijn verwerkt, komen steeds nieuwe testresultaten naar voren. Eerder zijn er al verontreinigingen met NDEA en NDMA gevonden in bepaalde partijen valsartan en irbesartan voor de Nederlandse markt.

Het is voor het eerst dat een verontreiniging met stof NMBA gevonden is in sartanen.

Zoals ik u al eerder heb bericht2, leidt het diepgaand onderzoek ertoe dat soms uit voorzorg handelsacties moeten worden ondernomen bij geconstateerde afwijkingen.

Zo hebben de meest recente gegevens ertoe geleid dat op 20 maart – in overleg met de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd en het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen – twee firma’s hebben moeten besluiten om bepaalde groepen van geneesmiddelen met de grondstof losartan terug te roepen.

Niet alle medicijnen met losartan worden teruggeroepen. Het gaat om een beperkt aantal partijen waarin verontreiniging met de stof NMBA is gevonden. En om een aantal waarvan de testgegevens nog niet bekend zijn.

Het gaat om een terugroepactie op patiëntniveau. Patiënten die losartan uit de betreffende partijen gebruiken kunnen hun medicijnen omruilen bij hun apotheek. Alle betreffende gebruikers worden hierover benaderd door hun apotheker.

Die zal patiënten verder informeren.

Patiënten, apothekers en artsen worden actief op de hoogte gehouden van ontwikkelingen, onder andere via de website van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd.3 Op deze website staat ook vermeld wat zij kunnen doen in deze situatie.

Mocht er aanleiding toe zijn dan zal ik u weer nader informeren.

De Minister voor Medische Zorg, B.J. Bruins