Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2018-201929477 nr. 534

29 477 Geneesmiddelenbeleid

Nr. 534 BRIEF VAN DE MINISTER VOOR MEDISCHE ZORG

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 20 december 2018

In de loop van het EU onderzoek* naar geneesmiddelen waarin de werkzame grondstof valsartan is verwerkt, komen steeds nieuwe testresultaten naar voren. Zoals ik u al eerder heb bericht2, leidt het diepgaand onderzoek ertoe dat soms uit voorzorg handelsacties moeten worden ondernomen bij geconstateerde afwijkingen. Zo hebben de meest recente gegevens ertoe geleid dat vandaag – in overleg met de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd – opnieuw een firma heeft moeten besluiten om bepaalde groepen van geneesmiddelen met de grondstof valsartan bij de apotheken weg te laten halen. Patiënten, apothekers en artsen worden actief op de hoogte gehouden van ontwikkelingen, onder andere via de website van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd.3 Op deze website staat ook vermeld wat zij kunnen doen in deze situatie.

Mocht er aanleiding toe zijn dan zal ik u weer nader informeren.

De Minister voor Medische Zorg, B.J. Bruins