Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 25-03-2010 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Kamerstuk en heeft als identifier "kst-29461-57".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Datum van uitgifte 2010-03-22
Documentstatus Opgemaakt
Dossiernummer 29461
Dossiertitel Arbeidsgehandicapten en reïntegratie
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Identifier kst-29461-57
Indiener Donner J.P.H.
Ondernummer 57
Onderwerp Werk | Werkgelegenheid
Onderwerp Werk | Organisatie en beleid
Onderwerp Zorg en gezondheid | Organisatie en beleid
Organisatietype staten generaal
Pskey KST141899
Publicatiedatum 2010-03-25
Publicatienaam Kamerstuk
Publicerende organisatie Tweede Kamer der Staten-Generaal
Rubriek parlementair Kamerstuk
Taal nl
Titel Arbeidsgehandicapten en reïntegratie; Verslag van een algemeen overleg; Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 10 maart 2010, inzake de financiering van de REA-scholingsinstituten
Type kamerstuk Verslag van een algemeen overleg
Vergaderjaar 2009-2010