Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 08-01-2010 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Kamerstuk en heeft als identifier "kst-29461-54".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Datum van uitgifte 2009-12-24
Documentstatus Opgemaakt
Dossiernummer 29461
Dossiertitel Arbeidsgehandicapten en reïntegratie
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Gerelateerd document Bijlage;blg-48345
Identifier kst-29461-54
Indiener Klijnsma J.
Indiener Donner J.P.H.
Ondernummer 54
Onderwerp Werk | Werkgelegenheid
Onderwerp Werk | Organisatie en beleid
Onderwerp Zorg en gezondheid | Organisatie en beleid
Organisatietype staten generaal
Pskey KST139529
Publicatiedatum 2010-01-08
Publicatienaam Kamerstuk
Publicerende organisatie Tweede Kamer der Staten-Generaal
Rubriek parlementair Kamerstuk
Taal nl
Titel Arbeidsgehandicapten en reïntegratie; Brief regering; Aanbieding IWI-rapport 'Participatie in uitvoering'
Type kamerstuk Brief regering
Vergaderjaar 2009-2010