Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 16-11-2023 gepubliceerd door Eerste Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Kamerstuk en heeft als identifier "kst-29453-E".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Beleidsonderwerp Huisvesting | Huren en verhuren
Collectie officiële publicatie
Datum van uitgifte 2023-11-14
Documenttitel Verslag van een nader schriftelijk overleg met de minister van BZK over de 'Staat van de corporatiesector 2022', het rapport ‘Onderdak bieden’ en de kabinetsreacties
Dossiernummer 29453
Dossiertitel Woningcorporaties
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Identifier kst-29453-E
Maker Eerste Kamer der Staten-Generaal
Masterconfiguratie https://repository.officiele-overheidspublicaties.nl/MasterConfiguraties/MC-OEP-Kamerstuk-Web/1.3/xml/MC-OEP-Kamerstuk-Web.xml
Ondernummer E
Organisatietype staten generaal
OVERHEIDop.bijlage blg-1116504
OVERHEIDop.documentStatus Opgemaakt na onopgemaakt
Publicatiedatum 2023-11-16
Publicatienaam Kamerstuk
Rubriek parlementair Kamerstuk
Taal nl
Titel Woningcorporaties; Verslag van een nader schriftelijk overleg met de minister van BZK over de 'Staat van de corporatiesector 2022', het rapport ‘Onderdak bieden’ en de kabinetsreacties
Type kamerstuk Verslag
Vergaderjaar 2023-2024