Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2019-202029453 nr. 508

29 453 Woningcorporaties

Nr. 508 MOTIE VAN DE LEDEN KRÖGER EN SMEULDERS

Voorgesteld 15 januari 2020

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat woningcorporaties vanwege hun schaal, organisatie en financiële middelen een voortrekkersrol moeten blijven vervullen in het verduurzamen van de gebouwde omgeving conform de aangenomen motie-Smeulders/Koerhuis (32 847, nr. 446);

overwegende dat verduurzaming in de Woningwet alleen impliciet is opgenomen als kerntaak van woningbouwcorporaties;

verzoekt de regering, om bij de wijziging van de Woningwet «verduurzaming» expliciet als kerntaak voor woningbouwcorporaties op te nemen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Kröger

Smeulders