Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 02-08-2019 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Kamerstuk en heeft als identifier "kst-29453-492".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Bijlage blg-894513
Bijlage blg-894512
Collectie officiële publicatie
Datum van uitgifte 2019-07-19
Documentstatus Opgemaakt na onopgemaakt
Documenttitel Rapport toezicht op het Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW) 2018
Dossiernummer 29453
Dossiertitel Woningcorporaties
Identifier kst-29453-492
Indiener K.H. Ollongren
Ondernummer 492
Onderwerp Huisvesting | Huren en verhuren
Organisatietype staten generaal
Publicatiedatum 2019-08-02
Publicatienaam Kamerstuk
Publicerende organisatie Tweede Kamer der Staten-Generaal
Rubriek parlementair Kamerstuk
Taal nl
Titel Woningcorporaties; Brief regering; Rapport toezicht op het Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW) 2018
Type kamerstuk Brief
Vergaderjaar 2018-2019