Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2017-201829453 nr. 481

29 453 Woningcorporaties

Nr. 481 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 4 september 2018

Op 6 juli jl. heeft de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken mij verzocht om ruim voorafgaand aan het algemeen overleg Saneringsaanvraag Woningstichting Geertruidenberg (WSG), dat nu staat gepland voor 13 september, de (vertrouwelijke) stukken met betrekking tot de saneringsaanvraag WSG openbaar te maken en aan de Kamer toe te zenden.

Op 3 juli jl. heb ik uw Kamer middels een brief (Kamerstuk 29 453, nr. 479) op de hoogte gesteld van de informatie die op dat moment reeds openbaar was. Graag meld ik u dat de andere relevante documenten te vinden zijn op de site van WSW (https://www.wsw.nl/over-wsw/publicaties/) nadat controle heeft plaatsgevonden op bedrijfsgegevens die vertrouwelijk aan de overheid zijn verstrekt, persoonsgegevens of gegevens die een partij onevenredig kunnen bevoordelen of benadelen.

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren