Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 02-07-2009 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Kamerstuk en heeft als identifier "kst-29453-122".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Datum brief 2009-06-23
Documentstatus Opgemaakt
Dossiernummer 29453
Dossiertitel Woningcorporaties
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.0
Identifier kst-29453-122
Ondernummer 122
Onderwerp Huisvesting | Huren en verhuren
Organisatietype staten generaal
PS key KST132685
Publicatiedatum 2009-07-02
Publicatienaam Kamerstuk
Publicerende organisatie Tweede Kamer der Staten-Generaal
Rubriek Kamerstuk
Taal nl
Titel Woningcorporaties; Brief van de Minister voor Wonen, Wijken en Integratie
Vergaderjaar 2008-2009