Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 14-05-2009 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Kamerstuk en heeft als identifier "kst-29453-115".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Datum vergadering 2009-05-12
Documentstatus Opgemaakt
Dossiernummer 29453
Dossiertitel Woningcorporaties
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.0
Identifier kst-29453-115
Ondernummer 115
Onderwerp Huisvesting | Huren en verhuren
Organisatietype staten generaal
PS key KST130720
Publicatiedatum 2009-05-14
Publicatienaam Kamerstuk
Publicerende organisatie Tweede Kamer der Staten-Generaal
Rubriek Kamerstuk
Taal nl
Titel Woningcorporaties; Verslag van een Algemeen Overleg
Vergaderjaar 2008-2009