Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 03-06-2009 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Kamerstuk en heeft als identifier "kst-29452-111".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Datum vergadering 2009-05-29
Documentstatus Opgemaakt
Dossiernummer 29452
Dossiertitel Tenuitvoerlegging van de tbs-maatregel
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.0
Identifier kst-29452-111
Ondernummer 111
Onderwerp Openbare orde en veiligheid | Organisatie en beleid
Organisatietype staten generaal
PS key KST131248
Publicatiedatum 2009-06-03
Publicatienaam Kamerstuk
Publicerende organisatie Tweede Kamer der Staten-Generaal
Rubriek Kamerstuk
Taal nl
Titel Tenuitvoerlegging van de tbs-maatregel; Verslag van een Algemeen Overleg
Vergaderjaar 2008-2009