Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2011-201229447 nr. 15

29 447 Evaluatie Wet inzake bloedvoorziening

Nr. 15 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 3 oktober 2011

Ingevolge de Wet inzake de Bloedvoorziening, Wibv, dient de minister van VWS jaarlijks een Ministerieel Plan Bloedvoorziening vast te stellen. In dit Plan wordt het beleidskader omtrent de bloedvoorziening vastgelegd. Uit de eerdere evaluaties van de wet is echter gebleken dat een dergelijk plan eens in de drie jaar afdoende is. De voorbereiding voor het nieuwe Ministerieel Plan Bloedvoorziening voor de periode 2012 tot en met 2014 is thans in de afrondende fase.

In 2009 heeft mijn ambtsvoorganger door Plexus onderzoek laten doen naar de hoogte van de bloedprijzen. Naar aanleiding van de resultaten van dit onderzoek heb ik opdracht gegeven tot een vervolgonderzoek naar de (totstandkoming van de) bloedprijzen en de houdbaarheid van de voorziening van de plasmageneesmiddelen. De resultaten uit dit laatste onderzoek, uitgevoerd door ConQuaestor, heeft u kortgeleden ontvangen (Kamerstuk 29 447, nr. 13 van 13 juli 2011). Mijn standpunt op de resultaten van dit vervolgonderzoek volgt op korte termijn.

Het nieuwe Ministerieel Plan en mijn standpunt op het ConQuaestor-onderzoek vormen samen het beleidskader voor de bloedvoorziening voor de komende periode. Vanwege deze verwevenheid kies ik voor een gelijktijdige aanbieding van de afzonderlijke documenten aan het Parlement. Hierdoor wordt de wettelijke termijn van 1 oktober voor het Ministerieel Plan overschreden. In het licht van bovenstaande vraag ik hiervoor uw begrip.

De minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

E. I. Schippers