Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2010-201129447 nr. 13

29 447 Evaluatie Wet inzake bloedvoorziening

Nr. 13 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 13 juli 2011

Bij de brief van 4 februari 2010 (kamerstuk 29 447, nr. 9) bent u geïnformeerd over de resultaten van de benchmark naar de Nederlandse prijzen van bloedplasma en de kort houdbare bloedproducten in vergelijking met omringende landen. De internationale benchmark is uitgevoerd door onderzoeksbureau Plexus. Mijn ambtsvoorganger heeft naar aanleiding van het Plexus onderzoek destijds besloten een vervolgonderzoek te zullen starten met als doel meer inzicht te krijgen in de kostenstructuur van Sanquin en de voorziening met plasmaproducten in Nederland. Onderzoeksbureau Conquaestor heeft vervolgens de opdracht gekregen voor het uitvoeren van het onderzoek.

Met deze brief bied ik u het eindrapport van Conquaestor aan.1 Vanwege de complexiteit van het onderwerp wil ik voldoende tijd nemen om het rapport zorgvuldig te kunnen bestuderen. Daarom zal ik u na de zomer mijn standpunt op het rapport toezenden. Ik zal mijn standpunt bezien in het licht van de publieke taken en bijzondere nutsfuncties die Sanquin uitvoert en de houdbaarheid van de bloedvoorziening en de voorziening van de plasmaproducten op de langere termijn.

De minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

E. I. Schippers


X Noot
1

Ter inzage gelegd bij het Centraal Informatiepunt Tweede Kamer.