Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 06-11-2009 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Kamerstuk en heeft als identifier "kst-29435-248".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Documentstatus Opgemaakt
Dossiernummer 29435
Dossiertitel Nota Ruimte
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Identifier kst-29435-248
Indiener Cramer J.M.
Ondernummer 248
Onderwerp Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid
Organisatietype staten generaal
PS key KST136297
Publicatiedatum 2009-11-06
Publicatienaam Kamerstuk
Publicerende organisatie Tweede Kamer der Staten-Generaal
Rubriek Kamerstuk
Subrubriek Verslag van een algemeen overleg
Taal nl
Titel Nota Ruimte; Verslag algemeen overleg van 29 september 2009 over onder meer het vrijmaken van middelen voor ruimtelijk-economische investeringprojecten
Uitgiftedatum 2009-11-02
Vergaderjaar 2009-2010