Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 06-03-2015 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Kamerstuk en heeft als identifier "kst-29427-103".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Datum van uitgifte 2015-03-02
Documentstatus Opgemaakt na onopgemaakt
Documenttitel Reactie op het rapport van de ‘International Labour Organization’ (ILO), naar aanleiding van een klacht van de vakcentrales over een aantal door Nederland geratificeerde verdragen
Dossiernummer 29427
Dossiertitel ILO-verdragen
Identifier kst-29427-103
Indiener L.F. Asscher
Ondernummer 103
Onderwerp Werk | Organisatie en beleid
Organisatietype staten generaal
Publicatiedatum 2015-03-06
Publicatienaam Kamerstuk
Publicerende organisatie Tweede Kamer der Staten-Generaal
Rubriek parlementair Kamerstuk
Taal nl
Titel ILO-verdragen; Brief regering; Reactie op het rapport van de ‘International Labour Organization’ (ILO), naar aanleiding van een klacht van de vakcentrales over een aantal door Nederland geratificeerde verdragen
Type kamerstuk Brief
Vergaderjaar 2014-2015