Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 14-11-2013 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Kamerstuk en heeft als identifier "kst-29407-178".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Datum van uitgifte 2013-11-14
Documentstatus Opgemaakt na onopgemaakt
Documenttitel Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 17 oktober 2013, over arbeidsmigratie
Dossiernummer 29407
Dossiertitel Vrij verkeer werknemers uit de nieuwe EU lidstaten
Identifier kst-29407-178
Indiener F. Teeven
Ondernummer 178
Onderwerp Werk | Organisatie en beleid
Onderwerp Internationaal | Europese zaken
Organisatietype staten generaal
Publicatiedatum 2013-11-14
Publicatienaam Kamerstuk
Publicerende organisatie Tweede Kamer der Staten-Generaal
Rubriek parlementair Kamerstuk
Taal nl
Titel Vrij verkeer werknemers uit de nieuwe EU lidstaten; Verslag van een algemeen overleg; Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 17 oktober 2013, over arbeidsmigratie
Type kamerstuk Verslag
Vergaderjaar 2013-2014