Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 23-10-2013 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Kamerstuk en heeft als identifier "kst-29407-177".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Datum van uitgifte 2013-10-16
Documentstatus Opgemaakt na onopgemaakt
Documenttitel Reactie op het artikel in het Financieele Dagblad over sociale zekerheid en migratie binnen de EU
Dossiernummer 29407
Dossiertitel Vrij verkeer werknemers uit de nieuwe EU lidstaten
Identifier kst-29407-177
Indiener L.F. Asscher
Ondernummer 177
Onderwerp Internationaal | Europese zaken
Onderwerp Werk | Organisatie en beleid
Organisatietype staten generaal
Publicatiedatum 2013-10-23
Publicatienaam Kamerstuk
Publicerende organisatie Tweede Kamer der Staten-Generaal
Rubriek parlementair Kamerstuk
Taal nl
Titel Vrij verkeer werknemers uit de nieuwe EU lidstaten; Brief regering; Reactie op het artikel in het Financieele Dagblad over sociale zekerheid en migratie binnen de EU
Type kamerstuk Brief
Vergaderjaar 2013-2014