Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 23-09-2013 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Kamerstuk en heeft als identifier "kst-29407-175".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Bijlage blg-250946
Collectie officiële publicatie
Datum van uitgifte 2013-09-13
Documentstatus Opgemaakt
Documenttitel EU-arbeidsmigratie
Dossiernummer 29407
Dossiertitel Vrij verkeer werknemers uit de nieuwe EU lidstaten
Identifier kst-29407-175
Indiener L.F. Asscher
Ondernummer 175
Onderwerp Internationaal | Europese zaken
Onderwerp Werk | Organisatie en beleid
Organisatietype staten generaal
Publicatiedatum 2013-09-23
Publicatienaam Kamerstuk
Publicerende organisatie Tweede Kamer der Staten-Generaal
Rubriek parlementair Kamerstuk
Taal nl
Titel Vrij verkeer werknemers uit de nieuwe EU lidstaten; Brief regering; EU-arbeidsmigratie
Type kamerstuk Brief
Vergaderjaar 2012-2013