Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 12-06-2013 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Kamerstuk en heeft als identifier "kst-29407-170".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Datum van uitgifte 2013-06-11
Documentstatus Opgemaakt na onopgemaakt
Documenttitel Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 25 april 2013, over arbeidsmigratie
Dossiernummer 29407
Dossiertitel Vrij verkeer werknemers uit de nieuwe EU lidstaten
Identifier kst-29407-170
Indiener L.F. Asscher
Ondernummer 170
Onderwerp Internationaal | Europese zaken
Onderwerp Werk | Organisatie en beleid
Organisatietype staten generaal
Publicatiedatum 2013-06-12
Publicatienaam Kamerstuk
Publicerende organisatie Tweede Kamer der Staten-Generaal
Rubriek parlementair Kamerstuk
Taal nl
Titel Vrij verkeer werknemers uit de nieuwe EU lidstaten; Verslag van een algemeen overleg; Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 25 april 2013, over arbeidsmigratie
Type kamerstuk Verslag
Vergaderjaar 2012-2013