Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 02-06-2021 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Kamerstuk en heeft als identifier "kst-29398-940".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Bijlage blg-983201
Collectie officiële publicatie
Documentstatus Opgemaakt na onopgemaakt
Documenttitel Ontwerp-Besluit tot wijziging van het RVV 1990 en het BABW in verband met de invoering van de helmplicht voor snorfietsers en diverse andere kleine aanpassingen
Dossiernummer 29398
Dossiertitel Maatregelen verkeersveiligheid
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Identifier kst-29398-940
Indiener C. van Nieuwenhuizen Wijbenga
Ondernummer 940
Onderwerp Verkeer | Weg
Organisatietype staten generaal
Publicatiedatum 2021-06-02
Publicatienaam Kamerstuk
Publicerende organisatie Tweede Kamer der Staten-Generaal
Rubriek Kamerstuk
Subrubriek Brief
Taal nl
Titel Maatregelen verkeersveiligheid; Brief regering; Ontwerp-Besluit tot wijziging van het RVV 1990 en het BABW in verband met de invoering van de helmplicht voor snorfietsers en diverse andere kleine aanpassingen
Uitgiftedatum 2021-05-28
Vergaderjaar 2020-2021