Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2019-202029398 nr. 782

29 398 Maatregelen verkeersveiligheid

Nr. 782 BRIEF VAN DE MINISTER VAN INFRASTRUCTUUR EN WATERSTAAT

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 16 december 2019

In het Regeerakkoord (Bijlage bij Kamerstuk 34 700, nr. 34) is opgenomen dat de verlichting op de snelweg ’s avonds en ’s nachts weer wordt ingeschakeld op trajecten waar het de verkeersveiligheid verhoogt. Afgelopen zomer heb ik uw Kamer geïnformeerd over de invulling van deze afspraak en het proces dat ik hierbij doorloop. In deze brief informeer ik u over de eerste tranche wegtrajecten waar de verlichting weer aanblijft tussen 23 en 5 uur. Ook schets ik u het vervolgproces voor de overige wegtrajecten.

Resultaten quick scans

Zoals ik al schetste in mijn brief van afgelopen zomer1, verbiedt de Wet Natuurbescherming activiteiten die leiden tot het opzettelijk verstoren van beschermde diersoorten en/of het beschadigen van voortplantingsplaatsen- of rustplaatsen van deze soorten. Het (weer) aanzetten van verlichting zou kunnen leiden tot een dergelijke verstoring.

De afgelopen maanden heeft Rijkswaterstaat quickscans laten uitvoeren langs de 550 kilometer snelweg waar de verlichting op dit moment ’s nachts tussen 23 uur en 5 uur uitgaat; ecologen hebben onderzocht waar zogenoemde aandachtsgebieden van beschermde soorten zijn, die een potentieel knelpunt opleveren als de verlichting weer aangaat.

Na afronding van de quickscans heeft Rijkswaterstaat de trajecten zonder knelpunt ook technisch en verkeerskundig beoordeeld. De technische beoordelingen gingen over de vraag hoe de verlichting lokaal geschakeld kan worden. Er kan namelijk niet per lamp geschakeld worden, maar alleen per groep lampen. Bij de verkeerskundige beoordelingen is o.a. gekeken naar de risico’s van licht-donker overgangen (en vice versa) en van wisselende aan/uit-situaties op een langer traject.

De quickscans zijn inmiddels uitgevoerd, alsmede de technische en verkeerskundige beoordelingen. Het resultaat is dat nu langs ca. 80 van de 550 km de verlichting weer is ingeschakeld, waaronder een deel van de A9 bij knooppunt Badhoevedorp en vanaf knooppunt Oudenrijn delen van de A2 en A12.

Omdat Rijkswaterstaat uiterlijk in 2030 energieneutraal wil zijn, zal vanaf nu en waar mogelijk de verlichting bij nieuwbouw- en reconstructieprojecten ‘s nachts ingeschakeld worden in gedimde stand. Ook zal bij deze projecten LED-verlichting worden aangebracht. Daarmee wil ik op een gebalanceerde manier bijdragen aan de verkeersveiligheid, de beleving ervan en de energieneutraliteit van de RWS-netwerken.

Vervolgproces overige wegtrajecten

Voor de locaties waar een potentieel knelpunt niet valt uit sluiten (de resterende 470 kilometer), dient aanvullend veldonderzoek gedaan te worden. In het voorjaar van 2020 kan ik u meer duidelijkheid geven over de planning.

De Minister van Infrastructuur en Waterstaat, C. van Nieuwenhuizen Wijbenga


X Noot
1

Kamerstuk 29 398, nr. 739