Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 26-04-2019 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Kamerstuk en heeft als identifier "kst-29398-694".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Datum van uitgifte 2019-04-25
Documentstatus Opgemaakt na onopgemaakt
Documenttitel Motie van de leden Von Martels en Remco Dijkstra over een onderzoek naar veiligheid van en toezicht op personenvervoer in elektrische bakfietsen
Dossiernummer 29398
Dossiertitel Maatregelen verkeersveiligheid
Identifier kst-29398-694
Indiener M.R.H.M. von Martels
Indiener R.J. (Remco) Dijkstra
Ondernummer 694
Onderwerp Verkeer | Weg
Organisatietype staten generaal
Publicatiedatum 2019-04-26
Publicatienaam Kamerstuk
Publicerende organisatie Tweede Kamer der Staten-Generaal
Rubriek parlementair Kamerstuk
Taal nl
Titel Maatregelen verkeersveiligheid; Motie; Motie van de leden Von Martels en Remco Dijkstra over een onderzoek naar veiligheid van en toezicht op personenvervoer in elektrische bakfietsen
Type kamerstuk Motie
Vergaderjaar 2018-2019