Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 08-04-2019 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Kamerstuk en heeft als identifier "kst-29398-679".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Documentstatus Opgemaakt na onopgemaakt
Documenttitel Verslag van een schriftelijk overleg over het ontwerp-Besluit tot wijziging van het RVV 1990 en de bijlage, bedoeld in artikel 2, eerste lid, van de Wet administratiefrechtelijke handhaving verkeersvoorschriften i.v.m. uitbreiding verbod vasthouden mobiele telefoon in het verkeer
Dossiernummer 29398
Dossiertitel Maatregelen verkeersveiligheid
Identifier kst-29398-679
Indiener A.H. (Agnes) Mulder
Indiener J. Rijkers
Ondernummer 679
Onderwerp Verkeer | Weg
Organisatietype staten generaal
Publicatiedatum 2019-04-08
Publicatienaam Kamerstuk
Publicerende organisatie Tweede Kamer der Staten-Generaal
Rubriek Kamerstuk
Subrubriek Verslag
Taal nl
Titel Maatregelen verkeersveiligheid; Verslag van een schriftelijk overleg; Verslag van een schriftelijk overleg over het ontwerp-Besluit tot wijziging van het RVV 1990 en de bijlage, bedoeld in artikel 2, eerste lid, van de Wet administratiefrechtelijke handhaving verkeersvoorschriften i.v.m. uitbreiding verbod vasthouden mobiele telefoon in het verkeer
Uitgiftedatum 2019-04-08
Vergaderjaar 2018-2019