Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 26-10-2007 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Kamerstuk en heeft als identifier "kst-29398-59".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Datum brief 2007-10-22
Documentstatus Opgemaakt
Dossiernummer 29398
Dossiertitel Maatregelen verkeersveiligheid
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.0
Gerelateerd document Bijlage;kst-29398-59-b1
Identifier kst-29398-59
Ondernummer 59
Onderwerp Verkeer | Weg
Organisatietype staten generaal
PS key KST111389
Publicatiedatum 2007-10-26
Publicatienaam Kamerstuk
Publicerende organisatie Tweede Kamer der Staten-Generaal
Rubriek Kamerstuk
Taal nl
Titel Maatregelen verkeersveiligheid; Brief minister met nadere informatie over een aantal onderwerpen
Vergaderjaar 2007-2008