Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2011-201229398 nr. 318

29 398 Maatregelen verkeersveiligheid

Nr. 318 BRIEF VAN DE MINISTER VAN INFRASTRUCTUUR EN MILIEU

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 5 maart 2012

In deze brief wil ik u graag informeren over de uitvoering van de door uw Kamer aangenomen motie Van Bemmel (PVV) met nummer 29 398, nr. 309. U verzoekt de regering in deze motie het in het Nederlandse kentekenregister mogelijk te maken dat buitenlandse kentekens uit de EU-landen hierin kunnen worden opgenomen, teneinde de inning van boetes en wegenbelasting mogelijk te maken en de eigenaren van buitenlandse voertuigen die hier als zzp’er of werknemer aan de slag gaan te verplichten om, conform de GBA-systematiek, deze voertuigen in het Nederlandse kentekenregister in te schrijven en de Kamer uiterlijk eind januari over de voortgang hiervan te berichten.

U geeft hierbij als overweging mee dat van auto’s met kentekenplaten van inwoners uit de voormalige Oostbloklanden (MOE landen) geen verkeersboetes te innen zouden zijn omdat in deze landen geen centrale registratie bestaat van de kentekens. Tenslotte geeft u aan dat in een vergelijkbare situatie in Duitsland de overheid heeft besloten deze buitenlandse kentekens op te nemen in het Duitse kentekenregister.

Ik ben met u eens dat iedereen die in Nederland een verkeersovertreding begaat en daarvoor beboet wordt deze boete moet betalen. Handhaving is een essentieel aspect van het verkeersveiligheidsbeleid. Ik ben het dus ook met u eens dat ook voertuigen uit EU lidstaten gelegen in Midden en Oost Europa hieronder vallen, net zoals alle voertuigen overigens.

Voor het sanctioneren van buitenlanders in Nederland zijn 3 situaties mogelijk:

  • 1) Iedereen die lang in Nederland verblijft moet in een auto met NL kenteken rijden, op basis van een GBA-inschrijving. Opsporing van kentekenhouder gebeurt via de RDW.

  • 2) De politie heeft te allen tijde de bevoegdheid bestuurders staande te houden. In dat geval vindt identificatie ter plaatse plaats.

  • 3) Iedereen die tijdelijk in Nederland verblijft, mag in een auto met buitenlands kenteken rijden. Opsporing van de kentekenhouder vindt in dat geval plaats op basis van de richtlijn Grensoverschrijdende handhaving.

De bovengenoemde situaties licht ik hieronder toe:

Ad 1.

Iemand die in een periode van zes maanden vier maanden in Nederland verblijft, is verplicht zich bij het GBA in te schrijven. Inschrijving bij het GBA betekent dat de auto gewoon in Nederland moet worden geregistreerd. Het voertuig krijgt dan een Nederlands kenteken. Vanaf dat moment moet in Nederland de MRB worden betaald, verzekering afgesloten en geldt de Nederlandse APK plicht.

Ad 2.

Tot de tijd van registratie in Nederland mag het kenteken uit het land van herkomst worden gebruikt. Wordt men na een overtreding staande gehouden, dan zijn naam, adres en woonplaats bekend. Zoals weergegeven in mijn brief aan de Eerste Kamer d.d. 22 maart 2011 (Kamerstuk 32 595, B) lukt het de boete in verreweg de meeste gevallen te innen.

Ad 3.

Eind 2013 moet in alle landen Richtlijn Grensoverschrijdende Handhaving (2011/82) zijn geïmplementeerd. Hiermee zullen ook boetes op kenteken kunnen worden geïnd. Dit is nu voor buitenlandse kentekens lastig, omdat de Nederlandse overheid van de meeste kentekens niet de gegevens van de eigenaar kan achterhalen. De richtlijn verplicht alle lidstaten om een centraal register van kentekens te hebben. Overigens hebben alle lidstaten al een centraal register. De richtlijn voorziet er verder in dat de gegevens omtrent de houder van dat kenteken uitgewisseld kunnen worden met een andere lidstaat bij een verkeersovertreding die onder de richtlijn valt. De richtlijn maakt het daarmee mogelijk om alle bestuurders van voertuigen met een EU-kenteken in een andere lidstaat te vervolgen als deze een verkeersovertreding begaan. De richtlijn richt zich expliciet op de meest voorkomende en gevaarlijkste verkeersovertredingen, zoals gordelgebruik, roodlicht negatie, alcohol- of drugsgebruik, snelheidsoverschrijdingen, rijden op een vluchtstrook of niet hands free bellen in de auto.

Op dit moment zijn wij dus bezig met het uitvoeren van de motie Van Bemmel.

Ten slotte heb ik bij mijn Duitse collega nog nagevraagd of daar wel buitenlandse kentekens opgenomen worden in het Duitse kentekenregister. Ik begrijp van mijn Duitse collega dat een dergelijke registratie of database nu niet bestaat en dat daar ook geen plannen voor zijn.

De minister van Infrastructuur en Milieu, M. H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus