Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2011-201229398 nr. 309

29 398 Maatregelen verkeersveiligheid

Nr. 309 GEWIJZIGDE MOTIE VAN HET LID VAN BEMMEL C.S. TER VERVANGING VAN DIE GEDRUKT ONDER NR. 305

Voorgesteld 29 november 2011

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende, dat veel auto’s en busjes van inwoners uit de voormalige Oostbloklanden (MOE) landen met kentekenplaten uit deze landen rondrijden in Nederland;

overwegende, dat het onmogelijk is gebleken om verkeersboetes te innen omdat in deze landen geen centrale registratie bestaat van de kentekens;

constaterende, dat de eigenaren van deze voertuigen dus niet zijn te achterhalen en dus vogelvrij zijn in het Nederlandse verkeer;

overwegende, dat dit uiteraard voor een levensgevaarlijke situatie in het verkeer kan zorgen;

constaterende, dat de eigenaren van deze auto’s tevens geen wegenbelasting afdragen in Nederland;

constaterende, dat in een vergelijkbare situatie in Duitsland de overheid heeft besloten deze buitenlandse kentekens op te nemen in het Duitse kentekenregister;

verzoekt de regering het in het Nederlandse kentekenregister mogelijk te maken dat buitenlandse kentekens uit de EU-landen hierin kunnen worden opgenomen, teneinde de inning van boetes en wegenbelasting mogelijk te maken en de eigenaren van buitenlandse voertuigen die hier als zzp'er of werknemer aan de slag gaan te verplichten om, conform de GBA-systematiek, deze voertuigen in het Nederlandse kentekenregister in te schrijven en de Kamer uiterlijk eind januari over de voortgang hiervan te berichten,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Bemmel

Van Vliet

De Jong