Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 01-02-2024 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Kamerstuk en heeft als identifier "kst-29398-1089".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Beleidsonderwerp Verkeer | Weg
Collectie officiële publicatie
Datum van uitgifte 2024-01-26
Documenttitel Verslag van een schriftelijk overleg over de ontwerp-voorhang Wijziging Kentekenreglement i.v.m. kentekening van bijzondere bromfietsen (Kamerstuk 29398-1081)
Dossiernummer 29398
Dossiertitel Maatregelen verkeersveiligheid
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Identifier kst-29398-1089
Indiener W.L. Postma
Indiener M. Meedendorp
Maker Tweede Kamer der Staten-Generaal
Masterconfiguratie https://repository.officiele-overheidspublicaties.nl/MasterConfiguraties/MC-OEP-Kamerstuk-Web/1.3/xml/MC-OEP-Kamerstuk-Web.xml
Ondernummer 1089
Organisatietype staten generaal
OVERHEIDop.bijlage blg-1125587
OVERHEIDop.documentStatus Opgemaakt na onopgemaakt
Publicatiedatum 2024-02-01
Publicatienaam Kamerstuk
Rubriek parlementair Kamerstuk
Taal nl
Titel Maatregelen verkeersveiligheid; Verslag van een schriftelijk overleg; Verslag van een schriftelijk overleg over de ontwerp-voorhang Wijziging Kentekenreglement i.v.m. kentekening van bijzondere bromfietsen (Kamerstuk 29398-1081)
Type kamerstuk Verslag
Vergaderjaar 2023-2024