Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 23-06-2022 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Kamerstuk en heeft als identifier "kst-29398-1008".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Beleidsonderwerp Verkeer | Weg
Collectie officiële publicatie
Datum van uitgifte 2022-06-22
Documenttitel Motie van het lid Geurts over het steviger beboeten van mensen die hun ongeldige rijbewijs niet op tijd opsturen naar het CBR
Dossiernummer 29398
Dossiertitel Maatregelen verkeersveiligheid
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Identifier kst-29398-1008
Indiener J.L. Geurts
Maker Tweede Kamer der Staten-Generaal
Masterconfiguratie https://repository.officiele-overheidspublicaties.nl/MasterConfiguraties/MC-OEP-Kamerstuk-Web/1.3/xml/MC-OEP-Kamerstuk-Web.xml
Ondernummer 1008
Organisatietype staten generaal
OVERHEIDop.documentStatus Opgemaakt na onopgemaakt
Publicatiedatum 2022-06-23
Publicatienaam Kamerstuk
Rubriek parlementair Kamerstuk
Taal nl
Titel Maatregelen verkeersveiligheid; Motie; Motie van het lid Geurts over het steviger beboeten van mensen die hun ongeldige rijbewijs niet op tijd opsturen naar het CBR
Type kamerstuk Motie
Vergaderjaar 2021-2022