Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2011-201229389 nr. 37

29 389 Vergrijzing en het integrale ouderenbeleid

Nr. 37 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 8 juni 2012

Bijgaand bied ik u het rapport van de Raad voor de Volksgezondheid & Zorg (RVZ) «Redzaam ouder, zorg voor niet-redzame ouderen vraagt om voorzorg door iedereen» aan. Dit rapport heb ik heden in ontvangst genomen.

Op uw verzoek, bij de regeling van werkzaamheden op 11 april 2012 (Handelingen II, 2011/12, nr. 75, item 7, blz. 27–28), heeft u gevraagd om een brief over ouderenzorg. In deze brief zal ik onder meer ingaan op rapporten van de Koepel van Ouderenorganisaties (CSO), de Nederlandse Federatie van Universitair medische centra (NFU) en ActiZ, organisatie van zorgondernemers. Ik ben voornemens in deze brief ook op het bijgevoegde1 RVZ-rapport in te gaan.

De staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M. L. L. E. Veldhuijzen van Zanten-Hyllner


X Noot
1

Ter inzage gelegd bij het Centraal Informatiepunt Tweede Kamer.