Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 03-10-2018 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Kamerstuk en heeft als identifier "kst-29383-304".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Bijlage blg-857229
Bijlage blg-857230
Collectie officiële publicatie
Datum van uitgifte 2018-09-28
Documentstatus Opgemaakt na onopgemaakt
Documenttitel Plan van aanpak onafhankelijke Commissie Geurhinder Veehouderij
Dossiernummer 29383;28973
Dossiertitel Regelgeving Ruimtelijke Ordening en Milieu
Identifier kst-29383-304
Indiener S. van Veldhoven-van der Meer
Ondernummer 304
Onderwerp Ruimte en infrastructuur | Ruimtelijke ordening
Onderwerp Natuur en milieu | Organisatie en beleid
Organisatietype staten generaal
Publicatiedatum 2018-10-03
Publicatienaam Kamerstuk
Publicerende organisatie Tweede Kamer der Staten-Generaal
Rubriek parlementair Kamerstuk
Taal nl
Titel Regelgeving Ruimtelijke Ordening en Milieu; Brief regering; Plan van aanpak onafhankelijke Commissie Geurhinder Veehouderij
Type kamerstuk Brief
Vergaderjaar 2018-2019