Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 02-06-2004 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Kamerstuk en heeft als identifier "kst-29372-45".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Datum ontvangst 2004-05-27
Documentstatus Opgemaakt
Dossiernummer 29372
Dossiertitel Wijziging van de Elektriciteitswet 1998 en de Gaswet ter uitvoering van richtlijn nr. 2003/54/EG, (PbEG L 176), verordening nr. 1228/2003 (PbEG L 176) en richtlijn nr. 2003/55/EG (PbEG L 176), alsmede in verband met de aanscherping van het toezicht op het netbeheer (Wijziging Elektriciteitswet 1998 en Gaswet in verband met implementatie en aanscherping toezicht netbeheer)
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.0
Identifier kst-29372-45
Indiener SAMSOM C.S.
Ondernummer 45
Onderwerp Natuur en milieu | Energie
Onderwerp Economie | Overige economische sectoren
Organisatietype staten generaal
Pskey KST76669
Publicatiedatum 2004-06-02
Publicatienaam Kamerstuk
Publicerende organisatie Tweede Kamer der Staten-Generaal
Rubriek parlementair Kamerstuk
Taal nl
Titel Wijziging Elektriciteitswet 1998 en Gaswet in verband met implementatie en aanscherping toezicht netbeheer; Gewijzigd amendement ter bevordering van het gebruik door kleinverbruikers van het recht op een vergoeding voor de productie van duurzame en op het net ingevoede elektriciteit
Vergaderjaar 2003-2004