Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2019-202029279 nr. 556

29 279 Rechtsstaat en Rechtsorde

Nr. 556 BRIEF VAN DE MINISTERS VAN JUSTITIE EN VEILIGHEID EN VOOR RECHTSBESCHERMING

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 10 december 2019

Tijdens het Algemeen Overleg over strafrechtelijke onderwerpen op 17 april 2019 (Kamerstuk 29 279, nr. 517) heeft de Minister van JenV toegezegd u in het najaar van 2019 te informeren over de ontwikkeling van een dashboard waarin de verschillende cijfers over (onder meer) de ontwikkeling van de criminaliteit toegankelijk worden gemaakt.

In onze brief van 26 juni 2019 lichtten wij al toe dat organisaties in de strafrechtketen samenwerken met het CBS, het WODC en het departement om op één centrale plek de data van de partners in de strafrechtketen op te slaan, te uniformeren, aan elkaar te koppelen en te voorzien van eenduidige terminologie.1 Dit doen zij in de vorm van een samenwerkingsverband: de Data Alliantie voor de Strafrechtketen (DAS).

Door dit samenwerkingsverband is besloten om uitvoering te geven aan de ontwikkeling van genoemd dashboard. Doel is om op een website open data beschikbaar te stellen over onder meer de ontwikkeling van criminaliteit en de soort en het aantal zaken die de strafrechtketen in-, door- en uitstromen. De data wordt op een interactieve en toegankelijke wijze gepresenteerd. In eerste instantie zal op de website de door de DAS gegenereerde data worden gepubliceerd. In de loop van de tijd zal dit worden uitgebreid met data vanuit andere bronnen, zoals onderzoeksinstellingen.

De planning is om in de eerste helft van 2020 te starten met een eerste versie van het dasboard met de door de DAS gegenereerde data. Wij houden u op de hoogte van de ontwikkelingen.

De Minister van Justitie en Veiligheid, F.B.J. Grapperhaus

De Minister voor Rechtsbescherming, S. Dekker


X Noot
1

Kamerstuk 29 279, nr. 527