Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2018-201929279 nr. 534

29 279 Rechtsstaat en Rechtsorde

Nr. 534 BRIEF VAN DE MINISTER VAN JUSTITIE EN VEILIGHEID

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 19 augustus 2019

Met deze brief informeer ik uw Kamer over de identificatieplicht bij het aanbieden van pakketpost en de aankoop van Simkaarten. Daarmee doe ik mijn toezegging uit het Algemeen Overleg (AO) strafrechtelijke onderwerpen van 16 april jl. gestand (Kamerstuk 29 279, nr. 517).

Pakketpost: identificatie in andere EU landen

Het lid Van Wijngaarden (VVD) heeft mij tijdens het AO gevraagd of er EU-landen zijn waar een legitimatieplicht geldt bij het versturen van postpakketten. Uit navraag in Brussel blijkt dat er bij het versturen van postpakketten nergens in de EU een legitimatieplicht van kracht is.

Prepaid Simkaarten

Het lid Van Wijngaarden (VVD) heeft mij tijdens het AO voorts gevraagd te reageren op zijn voorstel om de verkoop en gebruik van anonieme simkaarten te verbieden, omdat deze veelvuldig door criminelen worden gebruikt. Mijn ambtsvoorganger heeft de wenselijkheid en effectiviteit van een verplichte registratie van prepaid simkaarten voor de criminaliteitsbestrijding verkend en uw Kamer op 6 april 2017 bericht dat er geen significant profijt voor de uitvoeringsdiensten bij de opsporing van criminelen en terroristen wordt verwacht.1 Deze conclusie wordt onderschreven door het openbaar ministerie, de politie, de inlichtingen- en veiligheidsdiensten en het Ministerie van Economische Zaken.

Een dergelijke maatregel is in landen die wel een registratieplicht kennen fraudegevoelig gebleken vanwege een veelheid aan manieren om een verplichte registratie te omzeilen, bijvoorbeeld door gebruik van valse identiteiten of katvangers. Daarnaast zijn er vele andere manieren van communicatie mogelijk waarbij in meer of mindere mate anoniem gecommuniceerd kan worden.

Ik heb op dit moment geen nieuwe signalen dat de introductie van een verbod op anonieme simkaarten een significante bijdrage zal leveren voor de opsporings- en veiligheidsdiensten.

De Minister van Justitie en Veiligheid, F.B.J. Grapperhaus


X Noot
1

Bijlage bij Kamerstuk 29 754, nr. 419.