Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 12-08-2015 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Kamerstuk en heeft als identifier "kst-29279-270".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Datum van uitgifte 2015-08-12
Documentstatus Opgemaakt na onopgemaakt
Documenttitel Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 24 juni 2015, over de Notitie antidemocratische groeperingen (2e termijn)
Dossiernummer 29279
Dossiertitel Rechtsstaat en Rechtsorde
Identifier kst-29279-270
Indiener R.H.A. Plasterk
Indiener L.F. Asscher
Ondernummer 270
Onderwerp Recht | Organisatie en beleid
Organisatietype staten generaal
Publicatiedatum 2015-08-12
Publicatienaam Kamerstuk
Publicerende organisatie Tweede Kamer der Staten-Generaal
Rubriek parlementair Kamerstuk
Taal nl
Titel Rechtsstaat en Rechtsorde; Verslag van een algemeen overleg; Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 24 juni 2015, over de Notitie antidemocratische groeperingen (2e termijn)
Type kamerstuk Verslag
Vergaderjaar 2014-2015