Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2014-201529279 nr. 253

29 279 Rechtsstaat en Rechtsorde

29 628 Politie

Nr. 253 MOTIE VAN DE LEDEN OSKAM EN VAN DER STAAIJ

Voorgesteld 1 juli 2015

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat de commissie-Hoekstra aanbevelingen heeft gedaan om gemaakte fouten door politie, Openbaar Ministerie en betrokken instanties, zoals in de casus van Van U., voortaan te voorkomen;

verzoekt de regering, de aanbevelingen uit het rapport-Hoekstra uit te voeren, waaronder het zo spoedig mogelijk naar de Kamer zenden van wetgeving om DNA-afname bij inverzekeringstelling te bewerkstelligen en in afwachting van dit wetsvoorstel een tijdelijke maatregel te treffen om DNA eerder te kunnen afnemen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Oskam

Van der Staaij