Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 01-12-2014 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Kamerstuk en heeft als identifier "kst-29279-216".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Bijlage blg-418086
Collectie officiële publicatie
Datum van uitgifte 2014-11-24
Documentstatus Opgemaakt na onopgemaakt
Documenttitel Reactie op het rapport van de Raad voor de Rechtspraak "In de schaduw van de rechter”, het WODC-onderzoek “Evaluatie competentiegrensverhoging 2011”, een wetenschappelijk forum over “Daling handelszaken onderzocht” en een evaluatie van de Stichting Economisch Onderzoek
Dossiernummer 29279
Dossiertitel Rechtsstaat en Rechtsorde
Identifier kst-29279-216
Indiener I.W. Opstelten
Ondernummer 216
Onderwerp Recht | Organisatie en beleid
Organisatietype staten generaal
Publicatiedatum 2014-12-01
Publicatienaam Kamerstuk
Publicerende organisatie Tweede Kamer der Staten-Generaal
Rubriek parlementair Kamerstuk
Taal nl
Titel Rechtsstaat en Rechtsorde; Brief regering; Reactie op het rapport van de Raad voor de Rechtspraak "In de schaduw van de rechter”, het WODC-onderzoek “Evaluatie competentiegrensverhoging 2011”, een wetenschappelijk forum over “Daling handelszaken onderzocht” en een evaluatie van de Stichting Economisch Onderzoek
Type kamerstuk Brief
Vergaderjaar 2014-2015