Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2016-201729248 nr. 302

29 248 Invoering Diagnose Behandeling Combinaties (DBCs)

Nr. 302 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 18 januari 2017

Zoals ik in mijn brief van 29 november 2016 (Kamerstuk 29 248, nr. 296) heb aangekondigd, zou ik u nader informeren over de Subsidieregeling overgang integrale tarieven medisch specialistische zorg 2017–2019. Graag informeer ik u dat de Subsidieregeling is gepubliceerd in de Staatscourant. Deze treedt in werking de dag na publicatie met terugwerkende kracht tot 1 januari 2017.

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers