Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2019-202029247 nr. 315

29 247 Acute zorg

Nr. 315 BRIEF VAN DE MINISTER VOOR MEDISCHE ZORG

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 7 juli 2020

Hierbij ontvangt u de nieuwe rapportage van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) met betrekking tot de bereikbaarheid van afdelingen voor spoedeisende hulp (SEH’s) en acute verloskunde in Nederland in 20201. Dit is de zogenaamde «bereikbaarheidsanalyse gevoelige ziekenhuizen». De actualisatie van 2020 is gebaseerd op een inventarisatie van het huidige zorgaanbod van SEH’s, acute verloskunde en ambulancestandplaatsen met peilmoment maart 2020. Ten opzichte van de analyse van 2019 is het aantal gevoelige ziekenhuizen onveranderd, ook in 2020 zijn er elf gevoelige ziekenhuizen voor de SEH’s en zijn er dertien gevoelige ziekenhuizen voor de acute verloskunde.

Resultaten van de inventarisaties in 2019 en 2020

In de peilmaand mei 2020 waren er 83 SEH’s in Nederland. Deze voldeden allemaal aan de criteria voor een basis SEH. Er zijn 80 basis SEH’s met 24/7-uurs openstelling, drie SEH’s zijn alleen overdag en ’s avonds geopend, maar niet ’s nachts. In de tabel zijn deze benoemd als «SEH’s met beperkte openingstijden».

Inventarisaties 2019 en 2020
 

2019

2020

Ziekenhuislocaties met een SEH

87

83

SEH’s met 24/7-uurs openstelling

83

80

SEH’s met beperkte openingstijden

4

3

Basis-SEH’s

87

83

Basis-SEH’s met 24/7-uurs openstelling

83

80

Ziekenhuislocaties met 24/7-uurs acute verloskunde die beschikken over alle kenmerken om die zorg te bieden

75

74

Aantal standplaatsen ambulancezorg met 24/7-uurs paraatheid

228

225

Aantal gevoelige ziekenhuizen voor 24/7-uurs basis-SEH

11

11

Aantal gevoelige ziekenhuizen voor acute verloskunde

13

13

Ten opzichte van de inventarisatie in 2019 zijn er in 2020 drie 24/7-uurs basis-SEH’s minder. In juli 2019 is de SEH van het HMC Bronovo ziekenhuis gesloten, in januari 2020 is de SEH van het Bethesda Ziekenhuis (Treant Zorggroep) in Hoogeveen gesloten en in april 2020 is de SEH van het Refaja Ziekenhuis (Treant Zorggroep) in Stadskanaal gesloten. Verder is het aantal SEH’s met beperkte openingstijden gedaald met één. De dag/avond SEH van het Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis locatie TweeSteden is in 2019 samengevoegd met de 24/7 basis-SEH van het Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis op de locatie Elisabeth.

In mei 2020 werd op 74 ziekenhuislocaties 24-uur per week acute verloskunde aangeboden. Deze locaties voldoen aan alle drie gehanteerde kenmerken van de specialistische functie acute verloskunde. Het aantal locaties is één minder dan in 2019. Het HMC Bronovo ziekenhuis in Den Haag biedt sinds juli 2019 geen acute verloskunde meer aan. Verder is het aanbod van acute verloskunde van het Amphia ziekenhuis in Breda verplaatst van de locatie Langendijk naar de locatie Molengracht. Deze verandering had geen effect op het totaal aantal locaties met aanbod van acute verloskunde.

Bereikbaarheidsanalyse 24/7-uurs basis-SEH

Deze bereikbaarheidsanalyse gaat uit van 80 basis SEH’s met 24/7-uurs openstelling. Volgens het bereikbaarheidsmodel kan 99,8% van de inwoners van Nederland binnen 45 minuten per ambulance naar een SEH worden gebracht. Voor 33.700 inwoners gelden langere reistijden, deze mensen wonen bijna allemaal op de Waddeneilanden en in (delen van) de gemeenten van Baarle-Nassau, Hoekschewaard, Sluis, Steenwijkerland en het Hogeland. Uit de analyse blijkt dat er elf «gevoelige» ziekenhuizen zijn. Dit zijn dezelfde elf gevoelige ziekenhuizen uit de bereikbaarheidsanalyse van 2019.

Gevoelige ziekenhuizen en inwoneraantal waarvoor de ziekenhuizen gevoelig zijn, in 2019 en 2020

Organisatie

Plaatsnaam

Aantal inwoners waarvoor het ziekenhuis gevoelig is in 2019

Aantal inwoners waarvoor het ziekenhuis gevoelig is in 2020

Zorgsaam Zeeuws-Vlaanderen

Terneuzen

51.000

50.800

Noordwest Ziekenhuisgroep

Den Helder

37.300

37.000

Het Van Weel-Bethesda Ziekenhuis

Dirksland

27.400

27.700

Admiraal De Ruyter Ziekenhuis

Goes

14.300

14.300

Ommelander Ziekenhuis Groningen

Scheemda

2.200

10.900

Dijklander Ziekenhuis

Hoorn

7.400

7.400

Medisch Centrum Leeuwarden

Leeuwarden

9.200

3.500

Antonius Ziekenhuis

Sneek

2.200

2.100

Streekziekenhuis Koningin Beatrix

Winterswijk

400

400

Isala Diaconessenhuis

Meppel

300

300

De Tjongerschans

Heerenveen

200

200

Bereikbaarheidsanalyse acute verloskunde

De bereikbaarheidsanalyse voor de acute verloskunde gaat uit van de 74 locaties die 24/7 acute verloskunde aanbieden en voldoen aan de kenmerken voor de specialistische functie acute verloskunde. Uit het bereikbaarheidsmodel volgt dat 99,8% van de Nederlandse inwoners binnen 45 minuten per ambulance in het ziekenhuis kan worden gebracht. Ook hier geldt dat de meeste van de 34.000 inwoners die een langere reistijd hebben op de Waddeneilanden wonen, maar ook in (delen van) de gemeenten van Baarle-Nassau, Hoekschewaard, Sluis, Steenwijkerland en het Hogeland. Net als in 2019, zijn er dertien «gevoelige» ziekenhuizen voor acute verloskunde.

Gevoelige ziekenhuizen en inwoneraantal waarvoor de ziekenhuizen gevoelig zijn, in 2019 en 2020

Organisatie

Plaatsnaam

Aantal inwoners waarvoor het ziekenhuis gevoelig is in 2019

Aantal inwoners waarvoor het ziekenhuis gevoelig is in 2020

Zorgsaam Zeeuws-Vlaanderen

Terneuzen

51.000

50.800

Noordwest Ziekenhuisgroep

Den Helder

37.200

37.000

Dijklander Ziekenhuis Hoorn

Hoorn

35.600

35.700

Het Van Weel-Bethesda Ziekenhuis

Dirksland

27.400

27.700

Isala Klinieken

Zwolle

16.800

16.700

Admiraal De Ruyter Ziekenhuis

Goes

14.300

14.300

Ommelander Ziekenhuis Groningen

Scheemda

11.000

10.900

Bravis Ziekenhuis

Bergen Op Zoom

10.600

10.600

De Tjongerschans

Heerenveen

5.400

5.400

Medisch Centrum Leeuwarden

Leeuwarden

9.200

3.500

Antonius Ziekenhuis

Sneek

2.200

2.100

Rivas Beatrixziekenhuis

Gorinchem

1.700

1.900

Streekziekenhuis Koningin Beatrix

Winterswijk

400

400

Veranderingen in inwoneraantallen waarvoor het ziekenhuis gevoelig is

Het aantal inwoners waarvoor ziekenhuizen gevoelig zijn, verschilt in enkele gevallen in geringe mate van de 2019-analyse vanwege geactualiseerde bevolkingsgegevens. Voor het Ommelander Ziekenhuis Groningen in Scheemda is het aantal inwoners waarvoor bij de SEH-bereikbaarheidsanalyse het ziekenhuis gevoelig is met 8.700 toegenomen door de sluiting van de SEH van het Refaja Ziekenhuis (Treant Zorggroep) in Stadskanaal. Bij de bereikbaarheidsanalyse acute verloskunde is er geen verandering omdat het Refaja ziekenhuis in 2019 geen acute verloskunde aanbood. Het aantal inwoners waarvoor het Medisch Centrum Leeuwarden gevoelig is, is in beide bereikbaarheidsanalyses afgenomen. Dit komt door de nieuwe ambulancestandplaats in Stiens. Hierdoor kan een groter aantal inwoners van noordwest Friesland binnen 45 minuten naar een ander ziekenhuis worden gebracht.

Tot slot

Alle inwoners van Nederland moeten kunnen rekenen op acute zorg als zij dat nodig hebben. Dat betekent dat gevoelige ziekenhuizen naast de betaling voor de behandelingen door de zorgverzekeraars een beschikbaarheidsbijdrage kunnen ontvangen van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) om hun SEH en acute verloskunde open te kunnen houden. De NZa hanteert drie criteria voor een toekenning, waarvan de status «gevoelig ziekenhuis» op basis van de RIVM bereikbaarheidsanalyses (SEH en acute verloskunde) er één is. Zoals mijn ambtsvoorganger u eerder heeft laten weten zijn er signalen van ziekenhuizen dat de beschikbaarheidbijdrage spoedeisende zorg voor een gevoelig ziekenhuis niet toereikend is.2 Ik ben daarom samen met de NZa en de Nederlandse Vereniging voor Ziekenhuizen (NVZ) aan het kijken naar de grondslag van deze beschikbaarheidbijdrage en ik ontvang van hen een advies over de wijze waarop aanpassing van de beschikbaarheidbijdrage spoedeisende zorg kan plaatsvinden passend bij het nieuwe kwaliteitskader spoedzorgketen.

De Minister voor Medische Zorg, M.J. van Rijn


X Noot
1

Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl.

X Noot
2

Kamerstuk 32 620, nr. 233.