Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2019-202029247 nr. 299

29 247 Acute zorg

Nr. 299 MOTIE VAN HET LID VAN DEN BERG

Voorgesteld 4 december 2019

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat acute zorg (SEH of HAP) op veel plekken onder druk staat door toenemende kwaliteitseisen en/of personele uitdagingen;

overwegende dat er geen zicht is of de acute zorg via de HAP en de SEH logisch ingericht is op basis van regio's en inwoners;

overwegende dat de Minister in een AMvB opneemt dat bij voorgenomen wijzigingen in acute zorg er overleg moet zijn met regionale bestuurders en inwoners;

overwegende dat er regionale zorgbeelden worden gemaakt door zorgverzekeraars in samenwerking met het RIVM;

overwegende dat de Minister bezig is met een houtskoolschets over de toekomst van de acute zorg omdat hij de huidige problemen in de acute zorg onderkent;

verzoekt de regering, te borgen dat er geen nieuwe besluiten worden genomen waardoor er huisartsenposten en/of spoedeisendehulpposten verdwijnen zolang er geen regiobeelden bekend zijn,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van den Berg