Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2018-201929247 nr. 271

29 247 Acute zorg

Nr. 271 MOTIE VAN HET LID VAN DEN BERG

Voorgesteld 11 april 2019

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat ziekenhuizen steeds vaker aangeven een time-out te hebben, vol te zijn, soms twee keer per dag;

overwegende dat dit tot enorme druk leidt voor de ambulancemedewerkers die te horen krijgen dat ze niet terechtkunnen op de locatie waar zij naartoe op weg zijn;

overwegende dat dit kan leiden tot gevaarlijke situaties voor de patiënt, maar ook tot onnodige uitval bij het ambulancepersoneel;

verzoekt de regering, een overzicht te maken van het aantal time-outs per dag per ziekenhuislocatie en per specialisme sinds begin 2018;

verzoekt de regering tevens, een plan van aanpak te maken in overleg met de sector om het aantal time-outs terug te brengen;

verzoekt de regering ten slotte, de Nederlandse Zorgautoriteit te laten onderzoeken of zorgverzekeraars met het aantal time-outs per ziekenhuislocatie nog aan de zorgplicht voldoen en hier zo nodig op te handhaven,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van den Berg