Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2018-201929247 nr. 263

29 247 Acute zorg

Nr. 263 BRIEF VAN DE MINISTER VOOR MEDISCHE ZORG

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 12 november 2018

In het AO spoedeisende zorg van 5 april jl. (Kamerstuk 29 247, nr. 259) heb ik uw Kamer toegezegd samen met de brancheorganisatie Ambulancezorg Nederland (AZN) en Zorgverzekeraars Nederland (ZN) een actieplan ambulancezorg te maken. Bijgaand treft u het actieplan ambulancezorg1. Ik ben verheugd u te kunnen melden dat wij vandaag tot overeenstemming zijn gekomen over gezamenlijke acties om de ambulancesector in de toekomst te verbeteren.

De Minister voor Medische Zorg, B.J. Bruins


X Noot
1

Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl