Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2017-201829247 nr. 260

29 247 Acute zorg

Nr. 260 BRIEF VAN DE MINISTER VOOR MEDISCHE ZORG

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 28 juni 2018

Hierbij ontvangt u het nieuwe rapport van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) met betrekking tot de bereikbaarheid van afdelingen voor spoedeisende hulp (SEH’s) en acute verloskunde in Nederland, de zogenaamde «Analyse gevoelige ziekenhuizen»1.

Het peilmoment van de RIVM-analyse is april 2018.

Het RIVM concludeert in dit rapport dat er in april 2018 in totaal 89 SEH’s in Nederland waren. Hiervan zijn er 86 24/7 geopend, 3 zijn alleen overdag en eventueel ook ‘s avonds open. Ten opzichte van april 2017 (peilmoment vorige analyse) zijn er 5 SEH’s minder: de SEH’s van het HMC Antoniushove in Leidschendam, van het St. Antonius ziekenhuis in Woerden en van de Ziekenhuis Groep Twente in Hengelo (waren in 2017 alle fulltime open), en van het Albert Schweitzer Ziekenhuis in Zwijndrecht en het Havenziekenhuis in Rotterdam (in 2017 parttime open) zijn inmiddels gesloten. 99,8% Van de inwoners van Nederland kan binnen 45 minuten per ambulance naar een SEH worden gebracht. Voor 33.300 inwoners gelden langere reistijden; deze mensen wonen bijna allemaal op de Waddeneilanden. Er zijn 10 voor de zogenaamde »45 minuten-norm» gevoelige SEH’s. Dit zijn dezelfde afdelingen als in 2017. Deze SEH’s mogen in verband met de 45 minuten-norm niet sluiten en kunnen mogelijk (indien zij aan bepaalde eisen voldoen) een beschikbaarheidbijdrage aanvragen bij de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa).

Wat de acute verloskunde betreft concludeert het RIVM dat er er een aantal veranderingen in het aanbod is opgetreden ten opzichte van 2017. In april 2018 waren er 80 ziekenhuislocaties waar 24/7 acute verloskunde werd aangeboden; één minder dan in 2017. Het Elizabeth-TweeSteden Ziekenhuis locatie Tweesteden in Tilburg, het St. Antonius ziekenhuis in Woerden en de locatie Emmen (Scheper ziekenhuis) van Treant boden in april 2018 geen acute verloskunde meer aan. Het St. Antonius ziekenhuis in Utrecht en het Refaja Ziekenhuis in Stadskanaal boden op het peilmoment in april 2018 wel acute verloskunde aan, terwijl ze dat in 2017 niet deden. 99,8% van de Nederlandse inwoners kan binnen 45 minuten per ambulance in het ziekenhuis kan worden gebracht; 33.600 inwoners (veelal woonachtig op de Waddeneilanden) hebben een langere reistijd. Er zijn 13 «gevoelige» ziekenhuizen voor acute verloskunde; vanwege de sluiting van de acute verloskunde op de locatie Emmen (Scheper ziekenhuis) van Treant is het Röpcke Zweers ziekenhuis in Hardenberg gevoelig voor de 45 minuten-norm.

Zoals u weet, heeft Treant het voornemen om in de nabije toekomst de klinische verloskundige zorg (waaronder ook de acute verloskunde valt) en de klinische kindergeneeskundige zorg te concentreren op de locatie in Emmen. Mocht dit besluit definitief worden, dan wordt dit zichtbaar in de volgende gevoelige ziekenhuis-analyse van het RIVM, die in 2019 verschijnt.

De Minister voor Medische Zorg, B.J. Bruins


X Noot
1

Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl