Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2015-201629247 nr. 221

29 247 Acute zorg

Nr. 221 MOTIE VAN HET LID WOLBERT

Voorgesteld 10 maart 2016

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat er in 2020 een nieuwe Wet ambulancezorg komt;

constaterende dat de regering in aanloop naar 2020 verschillende stelsels voor ambulancezorg onderzoekt;

van mening dat het nieuwe stelsel moet leiden tot een hogere kwaliteit van ambulancezorg, betere samenwerking, snellere gegevensoverdracht en een stevigere borging van de positie van patiënten;

verzoekt de regering, in de voorbereiding op de nieuwe Wet ambulancezorg de mogelijke stelsels te onderzoeken op bovenstaande punten en de Kamer ieder voorjaar te informeren over de voortgang,

en gaat over tot de orde van de dag.

Wolbert