29 247 Acute zorg

Nr. 220 MOTIE VAN HET LID LEIJTEN

Voorgesteld 10 maart 2016

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat zorgverzekeraars de vijftienminutennorm gebruiken om de ambulancediensten op af te rekenen;

van mening dat de kwaliteit van de verleende zorg leidend dient te zijn;

verzoekt de regering, te regelen dat de vijftienminutennorm als afrekenmechanisme voor financiering van een RAV verleden tijd wordt,

en gaat over tot de orde van de dag.

Leijten

Naar boven