29 247 Acute zorg

Nr. 219 MOTIE VAN HET LID LEIJTEN

Voorgesteld 10 maart 2016

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat een overgrote meerderheid van het ambulancepersoneel niets ziet in aanbestedingen in de ambulancezorg;

overwegende dat aanbestedingen kunnen leiden tot verminderde investering in personeel en materieel;

van mening dat de ambulancezorg zich vanwege zijn aard niet leent voor marktwerking;

verzoekt de regering, er in de nieuwe Wet ambulancezorg (Waz) op toe te zien dat de ambulancezorg niet via aanbestedingen georganiseerd gaat worden,

en gaat over tot de orde van de dag.

Leijten

Naar boven